Om- och tillbyggnation

Uppdraget var att på en mycket begränsad yta hitta lösning för ett nytt Volkswagen- och ett nytt Skoda showroom samt nya kontor för Engströms administration. Utöver detta utfördes även en omfattande uppdatering av hallen för försäljning av begagnade bilar, personalutrymme och verkstad.

De första skisserna tog form under april 2013 och allt kommer stå klart augusti 2016.

 

Volkswagen & Skoda

  • Beställare

    Engströms Bil

  • Data

    • Ca 4100 BTA
    • Upphovsarkitekt och projektering