Lyckat samarbete med Tuve Bygg – flera projekt på gång

I samband med byggandet av Hedin Groups anläggning i Linköping för Porsche, Jaguar/Landrover och Mercedes-Benz har XYZDP fått en ny samarbetspartner i Tuve Bygg. Tillsammans med Hedin Group har arbetet utvecklats till att omfatta ytterligare 5-6 projekt, med fler på gång. Framgången bygger på att det finns en stor öppenhet och lyhördhet hos alla inblandade aktörer.

– Det krävs för att vi ska kunna hjälpa varandra och göra bra arbeten, säger Kristian Kolterud, projektutvecklare på Tuve Bygg AB.

Hedin Group är beställare, Balder är fastighetsägare och för totalentreprenad står Tuve Bygg. Genom att man tidigt i arbetet träffas i projektgrupper ser man till att alla är på samma bana hela vägen.

– Det kan ibland vara så att det finns en viss prestige mellan byggare och arkitekt. Här har alla varit med och utformat projektet tidigt så att allt sådant är undanröjt genom gemensamma beslut, säger Kristian Kolterud.

Arbetet med Hedin Groups stora anläggning för premiumbilar i Linköping går enligt tidsplan och på senaste mötet, som handlade om förbättringsförslag, berättar Kristian att allt fungerar idag mycket bra.

– Men vi kommer självklart jobba för ett ännu bättre samarbete i kommande projekt, säger han.

Av de övriga projekt XYZDP och Tuve Bygg samarbetar i ingår Hedin Performance Cars byggande av ett nytt Porsche Center i Halmstad. Där kommer en helt ny fullserviceanläggning på 3000 kvadratmeter att stå utmed E6 i Halmstad och XYZDP ansvarar för arkitektur och bygghandlingar.

Kristian Kolterud, projektledare Tuve Bygg