Alexander Hagerius

Kommunikatör

Uppvuxen på västkusten och med studier från Göteborgs Universitet påbörjade jag min bana som journalist innan vägen byttes över till kommunikatörsspåret. Har intresse för alla frågor som handlar om att kommunicera ett budskap på olika sätt, både i stort och smått.

E-post: alexander@xyzdp.se

Telefon: 070 624 86 02