Uppdragstyp: Bostäder

Nybyggnation Arkitekttävling där byggnaden skulle innehålla verksamheter och bostäder. Bostäderna skulle utgöras av 25-30 lägenheter och då framförallt 2:or och 3:or. Platsen för byggnaden
Nybyggd villa i bro Villa om 180 kvm i södervänt läge på en tidigare fritidshusfastighet. Med en vinkel på 101 grader öppnar ”innegården” upp