Nybyggnation

Arkitekttävling där byggnaden skulle innehålla verksamheter och bostäder. Bostäderna skulle utgöras av 25-30 lägenheter och då framförallt 2:or och 3:or.

Platsen för byggnaden var på torget och där ena sidan riktade sig åt stationen och genomfartsgatan, vilket gav en tydlig fram- och baksida där. Förslaget togs fram i ett samarbete med NOKON.

8 st, 2 Rok, 60 kvm
3 st, 2 Rok, 53 kvm
16 st, 3 Rok, 67 Kvm
2 st, 4 Rok, 85 Kvm
3 st kökstyper och 2 st badrumstyper

Stortorget, Katrineholm

Tävling

Beställare: Katrineholm kommun

Uppdrag: Upphovsarkitekt