Om- och tillbyggnad

Utmaningen var att hitta både en kostnads- och flödeseffektiv lösning för Norrbils befintliga anläggning. Varumärkena Volkswagen, Audi samt Skoda skulle inrymmas men tydligare separeras.

Lösningen blev ett riktigt omtag med implementering av VW Modular med en uppdaterad Personbils showroom med bra takhöjd, eget Transportbilscenter och begagnat.

För Skoda innebar uppdateringen en inflyttning i f.d Audi hall med 8 bilar i utställningen samt ett separat leveransrum. Allt enligt Skoda senaste CI/CD.

För Audi landade vi till slut i en utbyggnad om cirka 770 kvm. Till detta adderades även del av f.d Scania verkstad för försäljning av Audi Approved. Audi kommer att ha 12 nya bilar, 1 leveransrum samt 1 dialogmottagning. Planerat att vara klart till sommaren 2016.

Skoda, Audi & Volkswagen

  • Beställare

    Norrbil

  • Data

    • Ca 6700 BTA
    • Upphovsarkitekt och projektering