x-klass, mercedes-benz

Presentationsmodul för Mercedes-Benz första pick up.

Mercedes-Benz, Stockholm

Beställare
Mercedes-Benz

Typ av uppdrag
Koncept och principdetaljer

Typ av anläggning
Presentationsmodul

Projektyta
25 kvm

Färdigställt
2018