Medarbetare

Greger Nilsson

VD, Byggnadsingenjör

Partner och projektansvarig  

Fredric Hagerius

Ansvarig Arkitekt SAR/MSA

Partner och projektansvarig  

Ellinore André Erixon

Inredare/Koordinator

 

Klara Holmstedt

Byggnadsingenjör (Föräldraledig)

 

Julia Melin

Byggnadsingenjör och projekteringsansvarig

 

Filip Lindmark

Byggnadsingenjör (Föräldraledig)

 

Anthony Fox

Byggnadsingenjör (Föräldraledig)

 

Josefin Släryd

Koordinator

 

Anders Hardenborg

Arkitekt MSA

 

Josefin Jägbring

Byggnadsingenjör

 

Adam Tobias

Arkitekt