Jørn Heiersjø, Hedin Group: ”Ett projekt med full kontroll”

I Linköping bygger Hedin Group en ny stor anläggning för de fyra premiummärkena Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar och Landrover. Utöver bilar kommer husen också innehålla restaurang, konferensrum och exklusiva loungeutrymmen.

På den fyra hektar stora tomten ska tre hus med en sammanlagd arean på nära 15 000 kvadratmeter stå och för att landa ett så omfattande projekt krävs god kommunikation mellan alla ingående parter. I Linköping föll det mesta på plats redan från start.

– I mina ögon är detta en uppenbar succé, det är ett projekt med full kontroll, säger Jørn Heiersjø, fastighetsdirektör på Hedin Group AB och beställare av projektet.

Det finns flera nycklar till framgångarna, menar Jørn Heiersjø.

– Bland annat blev det tydligt att den aktiva roll som ansvarig personal på XYZDP tagit varit väldigt bra och blivit väldigt nyttig för projektet. Det har blivit som ett nav mellan alla olika delar. Att alla tar större ansvar än sina ansvarområden är också en bidragande faktor, säger han.

Andra viktiga delar är att man håller täta projektmöten som fungerar som en tratt där allt ska igenom innan beslut tas och man går vidare. På dessa möten är olika funktioner med och deltar beroende på fokusområden, som senare går över till byggmöten för alla som är involverade i olika specifika frågor.

– Att Tuve Bygg är med på projektmötena är också en av hemligheterna med att detta fungerar så bra, säger Jørn Heiersjø.

Genom tidig delaktighet med alla aktörer har man möjlighet att diskutera och nå lösningar så att problem inte ska uppstå under vägen. Jørn Heiersjø förklarar sin ideologi med att det handlar om att inte få överraskningar, och det är något som verkar fungera i Linköping.

– Den grundlighet vi haft i startfasen får vi betalt för nu, säger han.

Jørn Heiersjø, fastighetsdirektör på Hedin Group AB
Porsche, Jaguar/Landrover och Mercedes-Benz i Linköping

Fastighetsägare: Balder
Uppdragsgivare: Hedin Group
Byggare: Tuve Bygg
Arkitekt: XYZDP
Arean på tomten: 39 000 m2
Sammanlagda arean på husen (BTA): 14 820 m2
Färdigställt: 2022