Medarbetare

Greger Nilsson

VD, Byggnadsingenjör

Partner och projektansvarig  

Fredric Hagerius

Ansvarig Arkitekt SAR/MSA

Partner och projektansvarig  

Ellinore André Erixon

Projektledare/Koordinator (Föräldraledig)

 

Klara Holmstedt

Byggnadsingenjör

 

Julia Melin

Byggnadsingenjör

 

Filip Lindmark

Byggnadsingenjör

 

Anthony Fox

Byggnadsingenjör

 

Josefin Släryd

Koordinator

 

Anders Hardenborg

Arkitekt

 

Josefin Jägbring

Byggnadsingenjör