XYZDP rekryterar !   Företagspresentation: Vi på XYZDP består av projektledare, arkitekter och ingenjörer som alla på sitt sätt bidrar till att uppsatta mål nås. Vi har en bred samlad erfarenhet för utveckling och implementering av koncept inom automotive / retail, vi arbetar bland annat med kunder som Volkswagen, Audi och Mercedes-Benz. Utöver retail arbetar vi även med bostäder. Tydliga roller och ansvar inom projektgruppen är viktiga ingredienser för ett