• XYZ Design & Projektering

...arbetar med design och projektering tillsammans
med kunder verksamma inom Retail och Housing.

Läs mer

Vad vi gör

Retail

Stärk Ert varumärke genom tydlig identitet och arkitektur – ett koncept.

Vi på XYZDP har en bred samlad erfarenhet för utveckling och implementering av koncept. Tillsammans med Dig som uppdragsgivare utarbetar vi en plan och mål för implementering.

För etableringsintensiva retail-projekt har vi utvecklat egna processer och system. Vi arbetar i 3D med smart inredning som bas. Genom detta kan vi erhålla kalkyler och visualiseringar för olika ändamål. En stor fördel med att skapa en virtuellt showroom/butik är att vi lättare kan säkerställa att alla inblandade aktörer arbetar mot samma slutprodukt. Montörer av inredning och visuell identitet kan enkelt navigera i layouten och det som ska installeras. Våra system har även stöd för VR.

XYZDP består av projektledare, arkitekter och ingenjörer som alla på sitt sätt bidrar till att uppsatta mål nås. Tydliga roller och ansvar inom projektgruppen är viktiga ingredienser för ett lyckat projekt. Vi har partners inom inredning och visuell identitet och kan erbjuda ett totalåtagande om så önskas.

Housing

Erbjud era kunder ett boende där människan står i fokus och där fastigheter och omgivande miljöer får tydliga mervärden.

En bra förutsättning för detta är att låta den tidiga processen få ta lite extra tid. Det är oftast i detta skede som de stora idéerna om hur vi kan öka kvalitén på boendet, miljövinster och sänkta produktionskostnader kommer till. Det är trots allt betydligt billigare att ändra i en tidig skiss än ute på bygget.

Bostäder är vårt andra fokusområde. Här kan vi hjälpa er i alla skeden. Från tidiga exploateringsutredningar till gestaltnings- eller kvalitetsprogram, i samarbete med kommun, vidare genom fullständig projektering. XYZDP arbetar för arkitektur med bestående värden och kvaliteter genom att ta fram bästa möjliga lösning i varje nytt projekt.

Kontakta oss så berätter vi mer

Vilka är vi

Vi på XYZDP består av projektledare, arkitekter och ingenjörer som alla på sitt sätt bidrar till att uppsatta mål nås.
Tydliga roller och ansvar inom projektgruppen är viktiga ingredienser för ett lyckat projekt.

Greger Nilsson

VD, Byggnadsingenjör

Partner och projektansvarig  

Fredric Hagerius

Ansvarig Arkitekt SAR/MSA

Partner och projektansvarig  

Ellinore André Erixon

Projektledare/Koordinator

 

Klara Holmstedt

Byggnadsingenjör

 

Julia Melin

Byggnadsingenjör

 

Filip Lindmark

Byggnadsingenjör

 

Anthony Fox

Byggnadsingenjör

 

Nyheter

Kunder

Några av våra uppdragsgivare

Kontakta oss

010 206 70 90

XYZDP Scandinavia AB, Virkesvägen 24, Vån 7 120 30 Stockholm

info@xyzdp.se